Ταξινόμηση

€ 300

557/Κέντρο

Κωδ: 1108-557

Ενοικιάζεται Αποθήκη 120 τ.μ.

Λάρισα Κέντρο

€ 3 / 120

Κωδικός ακινήτου: 1108-557 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ ...


€ 300

Περισσότερα

   05/10/2020

0 € 3 / 120

Κωδικός ακινήτου: 1108-557 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   05/10/2020

420 € 200

432/Φιλιππούπολη

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

420
€ 200

Περισσότερα

   28/07/2020

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   28/07/2020

€ 350

190/Κέντρο

€ 2 / 165

Κωδ: 205-190 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνο ...


€ 350

Περισσότερα

   16/12/2019

0 € 2 / 165

Κωδ: 205-190 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνο ...

Περισσότερα

   16/12/2019

€ 450

159/Κέντρο

Κωδ: 5-159

Ενοικιάζεται Αποθήκη 450 τ.μ.

Γιάννουλη

€ 1 / 450

Γιάννουλη, Αποθήκη Προς Ενοικίαση, 450 τ.μ., Κατά ...


€ 450

Περισσότερα

   24/09/2019

0 € 1 / 450

Γιάννουλη, Αποθήκη Προς Ενοικίαση, 450 τ.μ., Κατά ...

Περισσότερα

   24/09/2019