Ταξινόμηση
Φοιτητικό

180 € 160

546/Κέντρο

1 1 27

Κωδ: 288-546 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέ ...

180
€ 160

Περισσότερα

   28/09/2020

1 1 27

Κωδ: 288-546 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέ ...

Περισσότερα

   28/09/2020

240 € 230

519/Κέντρο

1 1 65

Κωδ: 1105-519 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκ ...

240
€ 230

Περισσότερα

   25/09/2020

1 1 65

Κωδ: 1105-519 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκ ...

Περισσότερα

   25/09/2020

420 € 200

432/Φιλιππούπολη

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

420
€ 200

Περισσότερα

   28/07/2020

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   28/07/2020

Προτεινόμενο

350 € 300

418/Κέντρο

1 € 7 / 46

Κωδ: 1098-418 - Λάρισα Κέντρο Κεντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

350
€ 300

Περισσότερα

   22/07/2020

1 € 7 / 46

Κωδ: 1098-418 - Λάρισα Κέντρο Κεντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   22/07/2020

600 € 530

417/Κέντρο

3 € 11 / 50

Κωδ: 288-417 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάσ ...

600
€ 530

Περισσότερα

   20/07/2020

3 € 11 / 50

Κωδ: 288-417 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάσ ...

Περισσότερα

   20/07/2020

650 € 600

391/Κέντρο

Κωδ: 1105-391

Ενοικιάζεται Κατάστημα 145 τ.μ.

Κατερίνη

€ 4 / 145

Κωδ: 1105-391 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα ...

650
€ 600

Περισσότερα

   27/06/2020

0 € 4 / 145

Κωδ: 1105-391 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα ...

Περισσότερα

   27/06/2020

350 € 250

386/Κέντρο

3 € 2 / 104

Κωδ: 1108-386 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφ ...

350
€ 250

Περισσότερα

   25/06/2020

3 € 2 / 104

Κωδ: 1108-386 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφ ...

Περισσότερα

   25/06/2020

Προτεινόμενο

1.000 € 750

378/Κέντρο

1 € 16 / 48

Κωδ: 1098-378 - Λάρισα Κέντρο Πατρόκλου 5, Λάρισα ...

1.000
€ 750

Περισσότερα

   17/06/2020

1 € 16 / 48

Κωδ: 1098-378 - Λάρισα Κέντρο Πατρόκλου 5, Λάρισα ...

Περισσότερα

   17/06/2020

290 € 250

370/Κέντρο

Κωδ: 1105-370

Ενοικιάζεται Κατάστημα 58 τ.μ.

Κατερίνη

€ 4 / 58

Κωδ: 1105-370 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

290
€ 250

Περισσότερα

   14/06/2020

0 € 4 / 58

Κωδ: 1105-370 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

Περισσότερα

   14/06/2020

Προτεινόμενο

650 € 450

363/Κέντρο

1 € 8 / 55

Κωδ: 1098-363 - Λάρισα Κέντρο Νεάπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

650
€ 450

Περισσότερα

   12/06/2020

1 € 8 / 55

Κωδ: 1098-363 - Λάρισα Κέντρο Νεάπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   12/06/2020


  • 1