Ταξινόμηση

680 € 580

724/Κέντρο

Κωδ: 1105-724

Ενοικιάζεται Κατάστημα 68 τ.μ.

Κατερίνη

€ 9 / 68

Κωδικός ακινήτου: 1105-724 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙ ...

680
€ 580

Περισσότερα

   21/11/2020

0 € 9 / 68

Κωδικός ακινήτου: 1105-724 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙ ...

Περισσότερα

   21/11/2020

Επιπλωμένο

250 € 230

623/Κέντρο

1 0 75

Κωδικός ακινήτου: 1105-623 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙ ...

250
€ 230

Περισσότερα

   24/10/2020

1 0 75

Κωδικός ακινήτου: 1105-623 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙ ...

Περισσότερα

   24/10/2020

240 € 230

519/Κέντρο

1 1 65

Κωδ: 1105-519 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκ ...

240
€ 230

Περισσότερα

   25/09/2020

1 1 65

Κωδ: 1105-519 - Κατερίνη Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκ ...

Περισσότερα

   25/09/2020

420 € 200

432/Φιλιππούπολη

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

420
€ 200

Περισσότερα

   28/07/2020

1 € 1 / 150

Κωδ: 288-432 - Λάρισα Φιλιππούπολη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   28/07/2020

Προτεινόμενο

300 € 250

418/Κέντρο

1 € 5 / 46

Κωδικός ακινήτου: 1098-418 - Λάρισα Κέντρο Κεντρο ...

300
€ 250

Περισσότερα

   22/07/2020

1 € 5 / 46

Κωδικός ακινήτου: 1098-418 - Λάρισα Κέντρο Κεντρο ...

Περισσότερα

   22/07/2020

Προτεινόμενο

1.000 € 750

378/Κέντρο

1 € 16 / 48

Κωδικός ακινήτου: 1098-378 - Λάρισα Κέντρο Πατρόκλ ...

1.000
€ 750

Περισσότερα

   17/06/2020

1 € 16 / 48

Κωδικός ακινήτου: 1098-378 - Λάρισα Κέντρο Πατρόκλ ...

Περισσότερα

   17/06/2020

290 € 250

370/Κέντρο

Κωδ: 1105-370

Ενοικιάζεται Κατάστημα 58 τ.μ.

Κατερίνη

€ 4 / 58

Κωδ: 1105-370 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

290
€ 250

Περισσότερα

   14/06/2020

0 € 4 / 58

Κωδ: 1105-370 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

Περισσότερα

   14/06/2020

Προτεινόμενο

650 € 450

363/Κέντρο

1 € 8 / 55

Κωδικός ακινήτου: 1098-363 - Λάρισα Κέντρο Νεάπολη ...

650
€ 450

Περισσότερα

   12/06/2020

1 € 8 / 55

Κωδικός ακινήτου: 1098-363 - Λάρισα Κέντρο Νεάπολη ...

Περισσότερα

   12/06/2020

Προτεινόμενο

1.050 € 850

364/Κέντρο

1 € 9 / 90

Κωδικός ακινήτου: 1098-364 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ ...

1.050
€ 850

Περισσότερα

   12/06/2020

1 € 9 / 90

Κωδικός ακινήτου: 1098-364 - Λάρισα Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ ...

Περισσότερα

   12/06/2020

630 € 590

312/Κέντρο

Κωδ: 1107-312

Ενοικιάζεται Κατάστημα 44 τ.μ.

Κατερίνη

€ 13 / 44

Κωδ: 1107-312 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

630
€ 590

Περισσότερα

   12/05/2020

0 € 13 / 44

Κωδ: 1107-312 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα σ ...

Περισσότερα

   12/05/2020


  • 1