Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η RE/MAX delta-ktima με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και με μια ομάδα αξιόλογων και άριστα καταρτισμένων επαγγελματιών συνεργατών, αναλαμβάνει την αποκλειστική προώθηση ακινήτων όπως κατοικίες, οικόπεδα, γραφεία, καταστήματα, κτίρια, ξενοδοχεία όπως επίσης και ακίνητα επένδυσης. Αναλύοντας το κάθε ακίνητο ξεχωριστά και λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς, δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο προώθησης του ακινήτου.

Οι συνεργάτες μας επισκέπτονται προσωπικά το κάθε ακίνητο, καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του και συντάσσουν φάκελο με συνοδευτικές πληροφορίες (τίτλους ιδιοκτησίας, σχέδια, φωτογραφίες κλπ).

Η προώθηση ξεκινά άμεσα με την εισαγωγή των στοιχείων του ακινήτου στην βάση δεδομένων της εταιρείας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της RE/MAXdelta-ktima και ταυτόχρονα προωθούμε το ακίνητο στο πελατολόγιο μας.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνουμε Open House events, σχεδιάζουμε προωθητικά πολύγλωσσα έντυπα και καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά σε ελληνικό τύπο..

 

 

  • Πωλήσεις ακινήτων
  • Μισθώσεις ακινήτων
  • Εκτιμήσεις Ακινήτων
  • Πωλήσεις Επιχειρήσεων
  • Ανανεώσεις Μισθωτηρίων Συμβολαίων
  • Διαπραγματεύσεις  για λογαριασμό τρίτου
  • Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά ακίνητα
  • Διαμόρφωση και κατασκευή χώρων
  • Διαχείριση ακινήτων
  • ΑΠΕ (Εύρεση εκτάσεων κατάλληλων προς εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας).