Αναστάσιος Γκουγκουδης

6944842969
2410579525-7
Πωλήσεις (5) Ενοικιάσεις (13)

Γιάννης Πουρσανίδης

6937181080
2410579525-7
Πωλήσεις (1)

Βαγγέλης Ευαγγελούλης

6983438287
2410579525-7
Πωλήσεις (8)

Ελένη Παπακωνσταντίνου

Πωλήσεις (1) Ενοικιάσεις (4)

Γιώργος Γκουγκούδης

Πωλήσεις (17) Ενοικιάσεις (5)

Αστέριος Μπουρονίκος

6974461800
2410579525-7
Πωλήσεις (6) Ενοικιάσεις (17)

Αθανάσιος Βαλιάκος

6971843303
2410579525-7
Ενοικιάσεις (1)

Χαρούλα Ροβινσών

6937216890
2351075005
Πωλήσεις (7) Ενοικιάσεις (1)

Κωνσταντίνος Δερβένης

6947911510
2410579525-7
Πωλήσεις (16) Ενοικιάσεις (11)

Νικόλαος Βασιλειάδης

6989826816
2351075005
Πωλήσεις (14) Ενοικιάσεις (4)

Αγησίλαος Μιάουρας

6978559469
2351075005
Πωλήσεις (3) Ενοικιάσεις (6)

Θανάσης Τζιόλης

6942461449
2351075005
Πωλήσεις (5) Ενοικιάσεις (4)

Σταυρούλα Σκρέττα

6975125852
2410579525-7
Πωλήσεις (5) Ενοικιάσεις (6)

Θανάσης Ματεντσίδης

6938918675
2410579525-7
Πωλήσεις (29) Ενοικιάσεις (3)

Κυριάκος Παπαδόπουλος

6980015550
2351075005
Πωλήσεις (4)

Δέσποινα Εγγονίδου

6932385365
2351075005
Πωλήσεις (5) Ενοικιάσεις (5)

Αχιλλέας Ταραντίλης

6945322170
2351075005
Πωλήσεις (4)

Βασίλειος Βελιτσιάνος

6985619032
2351075005
Πωλήσεις (1) Ενοικιάσεις (1)

Αθανάσιος Παναγιώτης Γιαννακός

6934752190
2410579525-7